Czy gdyby od razu cofnięto…

Czy gdyby od razu cofnięto wojska na linię Wisła-Narew-San skracając linię frontu, tak jak chciał to zrobić gen. Sosnkowski, to kampania wrześniowa uległaby istotnemu przedłużeniu?

#historia